Timeline

Dutch telephone history timeline

November en december – Eerste proeven met telefoonhoorntjes tot overbrenging van spraak in Den Haag.1877November and December – First tests with telephones for transmission of speech: The Hague.
  
Maart en April: Telefonie op grotere schaal beproefd in Nederland: Amsterdam, Artis. December 6 – De NBTM (Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij) werd opgericht: IBTC (International Bell Telephone Company) was aandeelhouder.1880March and April: Telephony tested on a larger scale in the Netherlands: in the city of Amsterdam at the zoological garden “Artis”. December 6 – The NBTM(Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij) was formed; IBTC (International Bell Telephone Company) was the primary share holder.
  
15 februari – Eerste toepassing telefoon voor het overspreken van telegrammen op Texel tussen Den Burg en De Cocksdorp. 1 juni – deze datum kan als het begin van de openbare telefoondienst in ons land gelden – de NBTM neemt een “telefoonbureel” in Amsterdam in gebruik met 49 aangeslotenen. Dit aantal breidde zich zeer snel uit.1881February 15 – First application of telephones: transmission of telegrams between the towns De Cocksdorp and Den Burg on the Dutch island Texel. June 1 – This date can be seen as the start of public telephony in the Netherlands: the NBTM opens a local telephone office in Amsterdam. Though started with only 49 subscribers, it grew quickly.
De NBTM neemt een “telefoonbureel” in Rotterdam en Arnhem in gebruik.1882The NBTM opens a local telephone office in the cities Rotterdam and Arnhem.
  
De NBTM neemt een “telefoonbureel” in Groningen en Den Haag in gebruik.1883The NBTM opens a local telephone office in the cities Groningen and The Hague.
  
De NBTM neemt een “telefoonbureel” in Utrecht, Haarlem en Dordrecht en andere steden in gebruik, tot een totaal van 19.1884The NBTM opens a local telephone office in the cities Utrecht, Haarlem, Dordrecht and in other cities making a total of 19.
  
23 januari – Eerste interlokale verbinding tussen Amsterdam -Haarlem en Amsterdam – Zaandam door NBTM.1888January 23 – First interlocal connection (between cities) made by NBTM: Amsterdam – Haarlem and Amsterdam – Zaandam.
  
Eerste zakelijke relatie tussen Nederlandse telefoon maatschappijen en LM Ericsson Zweden.1892The first business relations between Dutch telephone operating companies and LM Ericsson Sweden.
Oprichting van de administratie der Posterijen en Telegrafie (P en T)1893The government mail and telegraph administration P en T (administratie der Posterijen en Telegrafie) was established.
Eerste internationale telefoonlijn: Nederland – Belgïe1895First international telephone lines: Netherlands – Belgium
  
1 oktober – Eerste gemeentelijke telefoondienst: Rotterdam.
Tweede internationale telefoonlijn: Netherland – Duitsland.
1896October 1 – First telephone service operated by municipal agency: Rotterdam. Second international telephone lines: Netherlands – Germany.
1 oktober – De Rijkstelefoondienst ontstaat door overname van het particuliere telefoonnet.1897October 1 – Private interlocal telephone companies are nationalised and become the government telephone service: Rijkstelefoondienst.
  
Eerste telefooncentrale met centraal batterijsysteem, Den Haag, de slinger verdwijnt.1903First telephone system with central battery system; the crank handle disappears: the city of The Hague.
  
De Telegraaf- en Telefoonwet wordt van kracht. De wet regelde, met een aantal Koninklijke Besluiten, de tarieven voor aansluitingen aan Rijks- en hulptelefoonkantoren en voor gesprekken. Ook werden de voorwaarden opgesteld voor de vestiging van hulptelefoonkantoren, eventueel in vereniging met hulptelegraafkantoren. Eerste interlokale ondergrondse telefoonkabels: Amsterdam – Haarlem.1904The Telegraph and Telephone law is enacted by Royal decrees establishing connection & calling rates and the establishment of local telephone offices, often in combination with local telegraph offices. First underground cable between two cities: Amsterdam – Haarlem.
Eerste lokale Rijkstelefoonnet: Rheden.1906First local government telephone network: the town of Rheden.
Eén van de eerste automatische huistelefooninstallaties (eerste in Europa) wordt geplaatst in Weesp bij cacoa en chocoladefabriek C J van Houten. De centrale is gefabriceerd onder een Strowger licentie door DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken) in Duitsland en geïnstalleerd door NBTM.1907One of the first automatic (dial) telephone exchanges installed in Europe: CJ van Houten cocoa and chocolate factory in the town of Weesp. The exchange equipment was manufactured under a Strowger license by DWM (Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken) in Germany and installed by NBTM.
Eerste (half-)automatische telefooncentrale: Amsterdam-Zuid. De ze centrale, met een capaciteit van 1500 abonnees, gebruikte door Siemens onder Strowger licentie gefabriceerde apparatuur. De telefoons hadden nog steeds geen kiesschijf, de verbindingen kwamen met behulp van een telefoniste tot stand,1911First semiautomatic public exchange: Southern Amsterdam. This exchange, with a capacity of 1500 subscribers, used equipment manufactured by Siemens & Halske under a Strowger license. Telephones still had no dials; connections were made with Operator assistance.
  
Begin van de naasting van telefoonnetten door het Rijk.1913Begin of takeover of telephone networks by the Government.
  
In 1915 werd de Administratie der Posterijen en Telegrafie omgezet in een Staatsbedrijf: het Staatsbedrijf der P&T.1915The Administratie der Posterijen en Telegrafie and Rijkstelefoondienst are transformed into a State enterprise called Staatsbedrijf der Posterijen en Telegrafie (still abbreviated P en T).
  
I.p.v. bovengrondse telefoonlijnen worden kabels aangelegd tussen Amsterdam – ‘s Gravenhage – Rotterdam. Tweede (half-)automatische telefooncentrale: Den Haag (Bell 7A systeem)1920Underground cables replace the overhead wires between Amsterdam – The Hague – Rotterdam. Second semiautomatic public exchange: Scheveningen near The Hague (Bell 7A system)
  
Eerste volautomatische centrale voor abonnee verkeer in Amsterdam (Siemens) en ’s Gravenhage (Bell 7A systeem) alleen voor lokaal verkeer. De kiesschijf wordt geïntroduceerd. Eerste zeekabel tussen Nederland en Engeland.1922First fully automatic telephone exchange for subscribers in Amsterdam (Siemens) and The Hague (Bell 7A system) (local only). The dial telephone was introduced to the public. First undersea cable between the Netherlands and England.
  
Eerste zender, geschikt voor radiotelefonieverkeer: Scheveningen. Automische centrale gebaseerd op het Zweedse LM Ericsson’s AGF “pannekoekkiezers” systeem geïnstalleerd in Rotterdam. Als ’s werelds eerste van dit type dat buiten Zweden geïnstalleerd werd en gebruikt voor openbare telefonie. Het systeem bleek zeer betrouwbaar: na 50 jaar was het nog steeds in gebruik.1923First transmitter suited for radiotelephony: located at the town of Scheveningen Automatic exchange based on Swedish LM Ericsson’s 500-switch (AGF) system was installed in Rotterdam. The worlds first of this type to be installed outside Sweden and the first of this type that was used for public telephony. It proved to be very reliable as it was still in use fifty years later.
  
Eerste volautomatische telefooncentrale van de Rijksdienst: Haarlem.1925First fully automatic telephone exchange of the government service: the city of Haarlem.
Begin van de expansie van het internationale verkeer.1926Start of the expansion of international telephone traffic.
  
Monopolie vor het Rijk (d.i. P en T) tot het doen installeren van huistelefooninrichtingen. Een nieuwe wet, die alleen een naamsverandering bracht: Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT).1928Monopoly of the government (P en T) for the installation of automatic telephone exchanges in businesses. A new law only changed the name from “Staatsbedrijf der P en T” to “Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie” (PTT, the Netherlands Postal and Telecommunications Services).
  
Eerste automatische interlokale verbinding tussen Arnhem, Velp, Dieren en Oosterbeek, een zogenaamde streeknet.1929First automatic service among multiple cities; termed a regional network: Arnhem, Velp, Dieren and Oosterbeek
  
Invoering nieuw tariefsysteem: lokaal gesprek 2½ cent per gesprek PTT-plan voor volledige automatisering is goedgekeurd door Staten-Generaal. Invoering van telling per gevoerd telefoongesprek.1930Introduction of a new tariff system: local calls 2½ cents per call. PTT plan for total automation is approved by the state. Introduction of an automated system for counting the number and duration of subscribers’ calls.
  
Nederland wordt verdeeld in 22 districten (beheerseenheden). Nog geen automatisch verkeer tussen districten mogelijk.1931The Netherlands are divided into 22 districts. Automatic telephone traffic between districts not yet possible.
Eerste lokale automatische telefooncel op de openbare weg: Amsterdam. PTT sluit een overeenkomst met HEEMAF (Hengelosche Electrische En Mechanische Apparaten Fabriek) tot het fabriceren van tafeltoestellen onder een Siemens licentie: Type 1931. Een wandtoestel van dit type komt beschikbaar in 1934.First local automatic call box (pay phone) on a public road: Amsterdam. PTT reaches an agreement with HEEMAF (Hengelosche Electrische En Mechanische Apparaten Fabriek) to manufacture desk telephones under a Siemens license: Type 1931. A wall version of this telephone became available in 1934.
Eerste telefooncentrale in het algemene automatiseringsplan: Wageningen.1933First telephone exchange in the general automation plan: the town of Wageningen
Begin automatisering tussen de districten. Arnhem – Deventer.1935Start of automation between districts. Arnhem – Deventer.
  
 1940-1945 
Begin 1941 verleende de Duitse bezetter de PTT rechtspersoonlijkheid. Op papier betekende dit dat de PTT een onafhankelijk bedrijf was met veel financiële vrijheid. In de praktijk was van vrijheid geen sprake.1941German occupation authorities permit PTT to continue operation as Dutch national telephone company. On paper, it was an independent company with lots of financial freedom; in practice, that was out of the question.
Verwoesting en beschadiging van zo’n 30 % van de automatische telefooncentrales, te samen met een capaciteit van bijna 85.000 nummers. 62 centrales werden er totaal verwoest, 110 zwaar beschadigd en 38 gedemonteerd en weggevoerd door de bezetter.1945Destruction and damage of approximately 30% of the automatic telephone exchanges, serving 85,000 subscribers: 62 exchanges destroyed, 110 heavily damaged and 38 dismantled and removed by occupation forces.
Eerste inkiezen door buitenlandse telefonisten in Nederland: Belgïe – Nederland.1949First dialing by foreign operators into the Netherlands: Belgium.
Eerste verbinding met buitenland semi-automatisch. Eerste mobilofoons. Drie verschillende leveranciers, Nederlandse Ericsson in Rijen, Nederlandse Standard Electric Maatschappij (NSEM) in Den Haag en de Hengelosche Electrische En Mechanische Apparaten Fabriek (HEEMAF) in Hengelo worden gevraagd om een nieuw toestel te ontwerpen en te fabriceren. Later werd de elektrische standaard waarnaar deze telefoons gemaakt waren bekend als “PTT-norm 51”. HEEMAF fabriceerde ook een PTT-norm 51 tafel- en wandtoestel waarbij gebruik gemaakt werd van het Siemens ontwerp uit 1931.1950First radiotelephones. Three separate suppliers, Dutch Ericsson in Rijen, Nederlandse Standard Electric Maatschappij (NSEM) in The Hague and the Hengelosche Electrische En Mechanische Apparaten Fabriek (HEEMAF) in Hengelo are asked to design and manufacture a new telephone. Later, the electric standard by which these telephones were made became known as “PTT-norm 51”. HEEMAF also made a PTT-norm 51 telephone using the 1931 Siemens design in desk and wall version.
Als antwoord op het PTT verzoek uit 1950 om nieuwe ontwerpen introduceert Ericsson haar Type 1951 in standaard zwarte uitvoering in zowel tafel als wand uitvoering. Ericsson gebruikte onderdelen die door zustermaatschappijen of de moedermaatschappij gemaakt waren. Later werd de Ericsson fabriek in Rijen self-supporting. Het ontwerp van de behuizing is gelijk aan een ontwerp dat Ericsson voor andere landen produceert.1951In response to the 1950 PTT request for new designs, Ericsson introduces its Type 1951 in standard black colour in both desk and wall versions. Ericsson used parts that were made by the parent company or subsidiary companies. Later, the Ericsson factory in Rijen became self-supporting. The design of the case is similar to telephones made by Ericsson for other countries.
  
Eerste verkorte netnummers (netnummers i.p.v. kengetallen), Amsterdam 020, Rotterdam 010, Utrecht 030. Inkiezen door buitenlandse telefonisten in Nederland: Engeland – Nederland.1952Local codes changed from five digits to three: Amsterdam 020, Rotterdam 010, Utrecht 030. First dialing by operators from England into the Netherlands.
Komst van 003: geautomatiseerd weerbericht per telefoon. De nieuwe Ericsson telefoon, Type 1951, komt beschikbaar in ivoor kleur in zowel tafel als wand uitvoering, later werd ook een witte versie in zowel tafel als wand uitvoering gemaakt.1953Introduction of 003: automated weather report by telephone. The new Ericsson telephone, Type 1951, is made available in ivory colour in both desk and wall versions; later, it was also made in white colour in both desk and wall versions.
  
 De nieuwe Standard Electric (NSEM) Type 1954 wordt geïntroduceerd in zowel tafel- als wand uitvoering. NSEM gebruikte onderdelen die door zustermaatschappijen of de moedermaatschappij gemaakt waren. Het ontwerp van de behuizing is gelijk aan een ontwerp dat Standard Electric in andere landen produceert.1954The new Standard Electric (NSEM) telephone, the Type 1954, is introduced in both desk and wall versions. NSEM used parts that were made by the parent company or subsidiary companies. The design of the case is similar to telephones made by Standard Electric for other countries.
Eerste telefooncentrale voor lokaal verkeer, uitgerust met in Nederland vervaardigde apparatuur: Winschoten (Philips). Het parlement wilde de ‘Duitse rechtspersoonlijkheid’ niet handhaven. Dit jaar werd de PTT dan ook weer een staatsbedrijf. Het nieuwe HEEMAF toestel, ontworpen door Gerard Kiljan (1891 – 1968) Type 1955 wordt geïntroduceerd in zowel tafel als wand uitvoering.1955First telephone exchange for local traffic using equipment made in the Netherlands: the town of Winschoten (Philips) Dutch parliament decides to turn PTT back into a state-controlled company. The new HEEMAF telephone designed by Gerard Kiljan (1891-1968), the Type 1955, is introduced in desk and wall versions.
Eerste wooncomplexen met reeds bij de bouw aangelegde telefoonvoorzieningen.1958First housing blocks constructed that include wiring for telephone service.
  
Eerste telefooncentrale voor interlokaal verkeer, uitgerust met in Nederland vervaardigde apparatuur: Leeuwarden (Philips).1959First telephone exchange for interlocal traffic using equipment made in the Netherlands: the city of Leeuwarden (Philips)
  
Belgïe en West-Duitsland automatisch vanuit Amsterdam, Rotterdam en ‘s Gravenhage bereikbaar.1960Belgium and West Germany may be called by direct dialing (without operator assistance) from Amsterdam, Rotterdam and The Hague.
Alle telefoonnetten in Nederland het gehele etmaal bereikbaar door automatisering Scheerwolde.Scheerwolde, the last manual local telephone office that wasn’t open all day long, is converted to an automatic exchange. All subscribers in the Netherlands may now be reached 24 hours a day.
  
Warffum laatste plaats in Nederland die automatisch bereikbaar wordt. Na Zwitserland was Nederland het tweede land waar het telefoonnet volledig was geautomatiseerd.1962Warffum is the last town in the Netherlands to use automatic equipment. This made the Netherlands the second country (after Switzerland) to have a fully automated network.
Eerste route in het project voor telefoonverkeer via straalverbindingen: Maastricht – Mierlo.First route in the project for telephone traffic via microwave link: Maastricht – Mierlo.
  
Op 24 september werd het landelijk net voor semafonie in gebruik genomen.1964First domestic network for use of pagers opened on September 24.
  
De PTT ontwikkeld een nieuw standaard toestel in nauwe samenwerking met de Duitse fabrikant Krone: de T65.1965A new standard telephone was being developed by Dutch PTT in close co-operation with the German manufacturer Krone: the T65.
De nieuw ontwikkelde standaard telefoon T65 (T=Tafeltoestel) wordt geïntroduceerd, in grijs.

De toestellen zijn gemaakt van ABS, een slagvaste kunststof, en hebben een lichtgroen grijze kleur. De kiesschijf, onderplaat en aansluitsnoeren zijn crème. De inzichten van de Rotterdamse hoogleraar H. Mol hebben een grote rol gespeeld bij het ontwerp van het technische gedeelte.

De kast van het tafeltoestel is ontworpen door de Berlijnse firma Krone. Boze tongen beweren dat er sprake is van plagiaat. De T65 lijkt immers sterk op het nieuwe toestel van de Bundespost, de Fe Ap 61(1961), maar ook op de W64(1964) van de Duitse firma Hagenuk en op de Dialog van Ericsson(1962).

De T65 wordt in de fabrieken van Ericsson(Rijen), Standard Electric(NSEM in Den Haag) en HEEMAF(Hengelo) gefabriceerd. De T65 is ontworpen met het oog op een maximaal bedieningscomfort. Het toestel is bedoeld om gemakkelijk te verplaatsen en daarom aanmerkelijk lichter dan zijn voorgangers. Om het transport te vergemakkelijken is het toestel aan de achterzijde voorzien van een handgreep. Ook het gewicht van de hoorn is tot de helft teruggebracht, wat de bediening door gehandicapten gemakkelijker maakt.

Bron: boekje “Bijzonder verbonden” een uitgave van het toenmalige PTT Telecom nu KPN Telecom geheten in samenwerking met het toenmalige PTT Museum te Den Haag nu Museum voor Communicatie genaamd. Het boekje is nog steeds verkrijgbaar in het Museum voor Communicatie. Straalverbinding tussen Amsterdam-Rotterdam-Utrecht-‘s Gravenhage. Toren in Alphen a/d Rijn.
1966The newly developed standard telephone T65 (T=Tafeltoestel/table phone) introduced to the public, in grey.

The phones where made of an ABS, an unbreakable plastic, and have a light greenish grey colour. The dial, bottom plate and connection cords are cream coloured. The insight and studies of the Dutch professor H. Mol from Rotterdam have played a major role in the design of the technical part.

The German firm Krone designed the case. There is some talk of plagiarism. For the T65 looks very much like the new phone of the German Bundespost, the Fe Ap 61 (1961), but also resembles the W64 (1964) of the German firm Hagenuk and the Dialog (1962) made by Ericsson Sweden. The T65 is produced in the factories of Ericsson(located in Rijen the Netherlands), Standard Electric (located in The Hague the Netherlands) and Heemaf (located in Hengelo the Netherlands). The T65 was designed with maximum comfort for the user in mind. The phone was meant to be moved easier and therefore much lighter than its predecessors are. In order to make moving the phone easier it is fitted with a handle on the back. Also the weight of the handset has been reduced by half, this makes the use of the phone easier for the handicapped.

Source: a Dutch booklet titled “Bijzonder verbonden” a Dutch publication of the former PTT Telecom now known as KPN Telecom in cooperation with the former PTT Museum in The Hague at present known as the Museum voor Communicatie. This booklet is still available in the Museum voor Communicatie. Microwave link between Amsterdam – Rotterdam – Utrecht – The Hague. Tower in Alphen aan de Rijn was built.
  
Tweede kwartaal; de nieuw ontwikkelde standaard telefoon W65 (W=Wandtoestel) wordt geïntroduceerd, in grijs.
De W65 werd ook in nauwe samenwerking met de Duitse fabrikant Krone ontwikkeld.
1967Second quarter; the newly developed standard telephone W65 (W=Wandtoestel/wall phone) introduced to the public, in grey.
The W65 was also developed in close cooperation with the German firm Krone.
  
Eerste proeven met uniforme alarmsysteem onder nummer 0011 om hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) te waarschuwen: Tilburg.1969First tests using number 0011 as standard means of contacting emergency services (police, fire, ambulance): the city of Tilburg
Invoering van het basistijdtarief voor het telefoonverkeer.1971Introduction of a standard time based fee for all interlocal telephone traffic instead of paying for the actual distance of a telephone call.
  
Op 1 oktober worden gekleurde versies van de T65 in het district Arnhem geïntroduceerd. Bij de introductie is de T65 “de luxe” verkrijgbaar in drie kleuren: smaragd groen, azuur blauw en robijn rood. Alleen de T65 was in andere kleuren dan grijs verkrijgbaar.1972Coloured versions of the T65 are introduced in the Arnhem telephone district on Oktober 1. At the introduction, the T65 “de luxe” was available in three colours: emerald green, azure blue and ruby red. Only the table model (T65) was made in other colours than grey.
Burum grondstation voor satellietverkeer wordt operationeel. Op 15 oktober komt de gekleurde T65 “de luxe” landelijk beschikbaar: nieuwe kleuren ivoor wit en oranje worden geÏntroduceerd.
In December wordt de I65 (I=Inbouwtoestel) geïntroduceerd.
1973Satellite earth station at Burum becomes operational. The coloured T65 “de luxe” becomes available nation wide on Oktober 15; new colours ivory and orange are introduced.
The I65 (I=Inbouwtoestel/built-in phone) is introduced in December.
  
De eerste computer gestuurde nummercentrale in Nederland in gebruik genomen: Wormerveer krijgt PRX-centrale. Een PRX is een telefooncentrale die processor gestuurd is maar het schakelen gebeurd nog met relais: ontwikkeld en gefabriceerd door PTI (Philips Telecommunicatie Industrie). Met de introductie van de PRX centrale kwam toon kiezen beschikbaar. De T65 TDK (Toon Druk Toetskiezen=toon kiezen) wordt geïntroduceerd met druktoetsen voor toon kiezen.1974The first computer controlled number exchange in the Netherlands is placed in service: the town of Wormerveer gets a PRX exchange. A PRX is a telephone exchange controlled by electronic processors, but still using relays; developed and manufactured by the Dutch company PTI (Philips Telecommunicatie Industrie). With the introduction of PRX exchanges, touch tone dialing becomes available. The T65 TDK (Toon Druk Toetskiezen= touch tone dialing) is introduced with push buttons for touch tone dialing.
Begin dit jaar wordt de azuur blauwe T65 (kiesschijf) vervangen door mokka (donker bruin).

De productie van de T65 bij HEEMAF wordt begin dit jaar beëindigt. Dit veroorzaakte een tekort aan T65’s, met veel kust en vliegwerk kon aan de grote vraag worden voldaan. Iedereen in Nederland kan automatisch bellen met buitenland, naar 34 van de 200 landen die per telefoon bereikbaar zijn. Aan het eind van dit jaar worden er ook gekleurde versies gemaakt van de T65 TDK in ivoor wit, robijn rood, oranje, mokka (donker bruin) en smaragd groen. Voor een zeer korte tijd werd de T65 (kiesschijf) ook in zwart gefabriceerd, nu een collectors item.
1977The azure blue T65 (dial) is discontinued; new colour mocha (dark brown) is introduced.

At the start of this year the production of T65’s at HEEMAF was terminated. This caused a shortage in supply of T65’s and only with a lot of effort the great demand could be met. Direct calling to foreign countries now available nationwide in the Netherlands to 34 of the 200 countries that can be reached by telephone. At the end of this year, coloured versions of the push button T65 TDK are made in ivory, ruby red, orange, mocha (dark brown) and emerald green. For a very short period of time, the T65 (dial) was also made in black; now a collector’s item.
Eerste proeven met PRX-centrale: kostenopgave, wekdienst, afwezigheidsmeiding e.d.: centrale Amsterdam-Noord en Heerenveen-Centrum.

Introductie van de 2 eerste echte autotelefoons, de Castor en de Pollux.

Aan het eind van dit jaar vindt de introductie plaats van de de Ericofoon in de districten Amsterdam en Haarlem in mokka (donker bruin), rood en wit. De Nederlandse Ericofoon werd gemaakt door Ericsson Zweden, in 1978 zijn er 20.000 besteld.
1978First test of special services (rate information, wake up call, absence announcement, etc.) with PRX exchanges in Amsterdam-Noord and Heerenveen-Centrum.

Introduction of the first real car telephone, the Castor and the Pollux.

The Ericofon is introduced in the telephone districts of Amsterdam and Haarlem in mocha (dark brown), red and white. The Dutch Ericofon was made by Ericsson Sweden, for 1978 20,000 are ordered.
De 4-miljoenste telefoonabonnee in dienst gesteld. Aan het begin van dit jaar worden eerste Castor en Pollux autotelefoons geleverd aan klanten. Ericofoon op de landelijk beschikbaar in mokka (donker bruin), rood en wit. 60.000 werden er besteld.1979Telephone subscribers in the Netherlands now number over 4 million. At the start of this year the first Castor and Pollux car telephones are delivered to customers. Ericofon becomes available nation wide in mocha (dark brown), red and white. 60,000 were ordered.
Eerste digitale telefooncentrale: Goes. Er werden 20.000 Ericofoons besteld.1980First digital telephone exchange: the city of Goes. 20.000 Ericofons were ordered.
Honderd jaar telefonie in Nederland. Het aantal telefoonaansluitingen in de wereld overschrijdt de 500 miljoen. In Nederland wordt de vijfmiljoenste telefoonabonnee aangesloten. Op 31 maart doen de Unifoon IDK (NSEM) en de Diavox IDK ( Ericsson) hun intrede, druktoets kiezen komt beschikbaar voor abonnees die nog op een puls centrale aangesloten zijn. De Diavox werd gemaakt in de kleur zwart met een witte, rode of beige kap. De Unifoon werd in beige, wit, rood, ivoor en bruin leer gefabriceerd. Later zijn er ook TDK (toon kiezen) uitvoeringen gemaakt van zowel de Unifoon als de Diavox. Een speciale versie versie van de Diavox is gemaakt ter gelegenheid van honderd jaar telefonie in Nederland.1981Hundred years of telephony celebrated in the Netherlands. Telephone subscribers in the Netherlands now number over 5 million, with 500 million subscribers worldwide. With the introduction of the Unifoon IDK (NSEM) and the Diavox IDK ( Ericsson) on March 31, push button pulse dialing becomes available to subscribers that still have to use pulse dialing. The Diavox was made in black with a white,red or beige cover. The Unifoon was produced in beige, white, red, ivory and a special leather covered version. Later, TDK (touch tone) versions were made of both Unifoon and Diavox. A special version of the Diavox was made to commemorate one hundred years of telephony in the Netherlands.
De Rembrandt wordt geïntroduceerd.1982The Rembrandt is introduced.
Op 30 oktober kwam de introductie van de Florance (als Vox100 voor de zakelijke markt met aardtoets), de Hilversum, de Loevestein en de Diavox S(special).
De Diavox S werd gemaakt in drie uni kleuren zwart, wit en beige in zowel IDK als ook TDK uitvoering. Door middel van verwisselbare kappen in de kleuren donker rood, wit, geel, groen, donker beige en bruin waren er 17 verschillende kombinaties mogelijk.
1984On Oktober 30 the Florance (Vox100 for the business market included an earth button), the Hilversum, the Loevestein and the Diavox S(special) were introduced.
The Diavox S was made in three uni colors, black, white and beige in both IDK and TDK versions. By means of interchangeble covers in the colors dark red, white, yellow, green, dark beige and brown 17 different combinations could be made.
Verkoop van de Ericofoon gestaakt. De transparante T65 Delft werd geïntroduceerd.1985The Ericofon is discontinued. The transparant T65 Delft was introduced.
Op 1 januari 1989 werd het Staatsbedrijf der PTT omgezet in de Koninklijke PTT Nederland NV, oftewel KPN. KPN’s twee belangrijkste werkmaatschappijen zijn PTT Post en PTT Telecom.

Aan de productie van de T65 en zijn afstammelingen komt eind tachtiger jaren een einde.
1989The PTT becomes KPN short for: Koninklijke PTT Nederland NV. (NV=Naamloze Vennootschap=limited liability company) KPN’s two most important operating companies are PTT Post and PTT Telecom.

The T65’s and its descendants production is stopped at the end of the eighties.
Halverwege 1994 introduceerde KPN de aandelen op de effectenbeurs van Amsterdam. Met de installatie van een computer gestuurde telefooncentrale in Kesteren zijn alle 1300 telefooncentrales in Nederland computer gestuurd, het eerste Europese land dat zo uitgerust is. Toon kiezen is landelijk beschikbaar1994Listing of KPN on the Amsterdam Stock Exchange. With the installation of a computer controlled exchange telephone in the town of Kesteren, all 1300 telephone exchanges in the Netherlands are now computer controlled, the first European country so equipped. Touch tone service now available nationwide.
KPN introduceerde aandelen op de effectenbeurs van New York.1995Listing of KPN on the New York Stock Exchange.
PTT Post en PTT Telecom gesplitst en gingen apart verder. PTT Post fuseerde met de Australische onderneming TNT tot TNT Post Groep. PTT Telecom werd Koninklijke KPN NV.1998PTT Post (mail) and PTT Telecom split up into two separate companies. PTT Post merges with the Australian company TNT and becomes TNT Post Group, and PTT Telecom becomes KPN NV (KPN).